Εναλλάκτες

coolsys

Αναζήτηση Προϊόντος

Εγγραφείτε στο newsletterReceive HTML?

Καταγραφικό Δεδομένων Θερμοκρασίας Υγρασίας

PDFPrintEmail
CAMRegis Καταγραφικό Δεδομένων 10 Εισόδων
_________________4ed28eccbd09b.jpg_________________4ed28eccbd09b.jpg
Manufacturer: AKO
Description Καταγραφικό Δεδομένων 10 Εισόδων
Τ'ύποι εισόδου:
NTC: Αισθητήριο NTC 
Pt100: Αισθητήριο Pt100 (μόνο AKO-1575x και AKO-1578x)
Pt1000: Αισθητήριο Pt1000
4-20mA: Αισθητήριο 4-20mA
Digital: Ψηφιακή Είσοδος ελευθέρας τάσεως